Zveřejnění hodnoty investiční akcie společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. si touto cestou dovoluje informovat, že aktuální hodnota investiční akcie fondu činí ke dni 30.6.2015 částku 6,0728 Kč.

Místo: Praha

Datum: 31.7.2015

__________________________________
Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.