Zveřejnění hodnoty investiční akcie společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. si touto cestou dovoluje informovat, že aktuální hodnota investiční akcie fondu činí ke dni 31.3.2015 částku 5,9085 Kč.

Uvedená hodnota tvoří hodnotu revidovanou po přecenění aktiv a provedení auditu účetní závěrky k 31.12.2014.

Místo: Praha

Datum: 27.4.2015

__________________________________
Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.