Výzvy

9. 12. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu SEMPER SICAV, a.s.

25. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

18. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu PROPERITY FUND SICAV a.s.

7. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu akcií PIA, PRIA fondu AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

7. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu akcií VIA fondu AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

31. 10. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS

15. 10. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

1. 10. 2019

Výzva k úpisu investičních akcií ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

25. 9. 2019

Veřejná výzva k úpisu akcií fondu NWT FUND SICAV, a.s.

3. 9. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu GARTAL Investment fund SICAV a.s.