Výzvy

12. 6. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií BIA fondu ČSNF SICAV, a.s.

10. 6. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu FINEZ SICAV, a.s. podfond Ernest Global PuPEq

10. 6. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA U fondu FINEZ SICAV, a.s. podfond Ernest Global PuPEq

10. 6. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA E fondu FINEZ SICAV, a.s. podfond Ernest Global PuPEq

10. 6. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA C fondu FINEZ SICAV, a.s. podfond Ernest Global PuPEq

1. 4. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

15. 3. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA EUR fondu ZFP UP Premium SICAV, a.s.

14. 3. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PRIA fondu WERO ČSEF SICAV, a.s., Podfond ČSEF AQUA

5. 3. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA G4 fondu ATERNUS podfond TECH I

1. 3. 2024

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií HIA fondu CREDITAS GREEN, podfond SICAV