Výzvy

10. 6. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu URBAU SICAV, a.s.

2. 6. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA fondu  Safety Real, fond SICAV, a.s.

2. 6. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA fondu Czech Investment Fund SICAV, a.s.

23. 5. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií H1 fondu ATERNUS SICAV, a.s., podfondu TECH I

5. 4. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu URBAU SICAV, a.s.

29. 3. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu NEW EUROPE SICAV a.s., podfondu ALTERNATIVE

29. 3. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu NEW EUROPE SICAV a.s., podfondu ALTERNATIVE

16. 3. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií G2 fondu ATERNUS SICAV, a.s, podfond TECH I

4. 3. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA Spinnaker, podfond Polaris Alpha

4. 3. 2022

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií AIA Spinnaker, podfond Polaris Alpha