Výzvy

27. 7. 2020

Veřejná výzva k úpisu IA fondu Good Value Investments SICAV a.s., podfondu GVI-1

24. 7. 2020

Veřejná výzva k úpisu PIA fondu SALUTEM Realitní Podfond

3. 6. 2020

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu DS investiční fond SICAV, a

28. 5. 2020

Veřejná výzva k úpisu VIA fondu SALUTEM Realitní Podfond

11. 5. 2020

Veřejná výzva k úpisu PIA-EUR fondu J&T Market Opportunities SICAV a.s.

11. 5. 2020

Veřejná výzva k úpisu PIA-CZK fondu J&T Market Opportunities SICAV a.s.

16. 3. 2020

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu Good Value Investments SICAV a.s., podfondu GVI-2

25. 2. 2020

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu REALIA FUND SICAV a.s.

9. 12. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu SEMPER SICAV, a.s.

25. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.