Výzvy

21. 11. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA Franco Real Estates podfond

8. 11. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAC Podfondu SIROKY GROUP

1. 11. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu ZFP UP Premium SICAV, a.s

1. 11. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA EUR fondu ZFP UP Premium SICAV, a.s.

1. 11. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu ZFP UP Premium SICAV, a.s.

18. 10. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu PROPERITY FUND SICAV, a.s.

18. 10. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu PROPERITY FUND SICAV, a.s.

18. 10. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA u fondu PROPERITY FUND SICAV, a.s

18. 10. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA B fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

18. 10. 2023

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA A fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.