Výzvy

11. 5. 2020

Veřejná výzva k úpisu PIA-EUR fondu J&T Market Opportunities SICAV a.s.

11. 5. 2020

Veřejná výzva k úpisu PIA-CZK fondu J&T Market Opportunities SICAV a.s.

16. 3. 2020

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu Good Value Investments SICAV a.s., podfondu GVI-2

25. 2. 2020

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu REALIA FUND SICAV a.s.

9. 12. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu SEMPER SICAV, a.s.

25. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

18. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu PROPERITY FUND SICAV a.s.

7. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu akcií PIA, PRIA fondu AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

7. 11. 2019

Veřejná výzva k úpisu akcií VIA fondu AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

31. 10. 2019

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS