Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu Cornerstone Investments SICAV, a. s.

 VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 061 80 337,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22595

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu prioritních a výkonnostních investičních akcií podfondu Společnosti Cornerstone Investments podfond Opportunity.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 1.7.2017 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových prioritních investičních akcií a kusových výkonnostních investičních akcií podfondu Společnosti Cornerstone Investments podfond Opportunity oba druhy ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 100.000.000 Kč (slovy: sto milionů korun českých) pro oba druhy investičních akcií.

Lhůta pro úpis investičních akcií podfondu Společnosti Cornerstone Investments podfond Opportunity je určena do 31. prosince 2018. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele, tedy na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.

Úpis prioritních a výkonnostních investičních akcií podfondu Společnosti Cornerstone Investments podfond Opportunity bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle statutárního ředitele.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1.7.2017

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele