Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 07821158,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 24130

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Podfond TREBITSCH II.

Upisovány budou

  • Prioritní investiční akcie

 

 

Lhůta pro úpis

31.12.2021

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 300.000.000,-Kč, pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k zaslání upsané částky na účet podfondu Společnosti.

 

Emisní kurz

Do 31.7.2019 se prioritní investiční akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1.7.2019

 
Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA – v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.