VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ GROWWS SICAV, a.s.

VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 společnosti

GROWWS SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

IČO: 06711235,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23157

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti druhu

 investiční akcie A, investiční akcie B1, investiční akcie B2, investiční akcie B3, investiční akcie B4, investiční akcie C, investiční akcie D

 

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 15.1.2018 o:

  1. učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií A Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 20.000.000 EUR (slovy: dvacet milionů euro)
  2. učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií B1 Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 20.000.000 EUR (slovy: dvacet milionů euro)
  3. učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií B2 Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 20.000.000 EUR (slovy: dvacet milionů euro)
  4. učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií B3 Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 20.000.000 EUR (slovy: dvacet milionů euro)
  5. učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií B4 Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 20.000.000 EUR (slovy: dvacet milionů euro)
  6. učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií C Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 20.000.000 EUR (slovy: dvacet milionů euro)
  7. učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií D Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 20.000.000 EUR (slovy: dvacet milionů euro)

 („Investiční akcie“)

 

Lhůta pro úpis Investičních akcií Společnosti je určena do 31. prosince 2019. Úpis Investičních akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis Investičních akcie Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu Investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt Investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání Investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu Investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Místo: Praha

Datum: 15.1.2018

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele