Výzva k odevzdání listinných cenných papírů fondu Českomoravský fond SICAV, a.s.,

Oznámení o změně podoby listinného cenného papíru a výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

Českomoravský fond SICAV, a.s.,

se sídlem Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10,

IČO: 064 09 768,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22818,

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. zakladatelských akcií vydaných Společností a dále prioritních investičních akcií a výkonnostních investičních akcií vydaných Společností k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Pohledávkový podfond (dále také jako „Původní akcie“) z důvodu změny jejich podoby z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Jediný akcionář vlastnící zakladatelské akcie při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dne 10.6.2019 přijal rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně podoby stávajících zakladatelských akcií vydaných Společností a prioritních investičních akcií a výkonnostních investičních akcií vydaných Společností k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Pohledávkový podfond (dále jen „Podfond“), a to konkr. z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro předložení Původních akcií za účelem jejich zaknihování byla stanovena do 30.9.2019. Předání Původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při předem sjednaném osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 18.6.2019

 

 

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele