Výzva k odevzdání listinných cenných papírů

výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

Startec Ventures SICAV a.s.,

se sídlem Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8,

IČO: 051 75 925,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21671,

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. zakladatelských akcií vydaných Společností (dále také jako „Původní akcie“) za účelem jejich výměny z důvodu vyznačení nových skutečností.

Valná hromada Společnosti dne 26.6.2018 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti a s tím související změně stávající obchodní firmy Společnosti na Startec Ventures SICAV a.s.

Statutární ředitel společnosti dne 9.8.2018 přijal rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně sídla Společnosti na Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8.

Výše uvedené skutečnosti budou na nových zakladatelských akciích vyznačeny.

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich výměny  byla stanovena do 31.12.2018. Předání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při předem sjednaném osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 19.9.2018

 

Mgr. Robert Robek v. r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele