Výzva k úpisu investičních akcií společnosti HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

                                                                                       Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,

IČ: 036 48 630,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20320

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

 

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 30.6.2015. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod v sídle Společnosti.

 

Ůpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 21.5.2015

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran,

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.