Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

5,78 %

dosažený výnos za 12 měsíců

141,3954 Kč

aktuální hodnota PIA

1 078 982 792 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí a nemovitostních společností (vč. jejich úvěrování), zaměřených primárně na rezidenční development, tzn. výstavbu a prodej nových nemovitostí – bytových jednotek. Investice fondu jsou nyní soustředěny na rezidenční projekty na území hlavního města Prahy, přičemž další investice fond plánuje i na území Středočeského kraje či na území krajských měst, vč. refinancování stávajících realitních projektů.

Zakladatelem a ovládajícím akcionářem fondu je investiční skupina NATLAND Group. Ta na českém a slovenském trhu aktivně vyhledává a velmi úspěšně zhodnocuje investiční příležitosti.

Natland Group je postaven na několika pilířích – jedním z nich je rezidenční development. V tomto oboru patří mezi desítku největších hráčů. Její projekt Čakovický park je s více než 800 bytovými jednotkami jedním z největších na českém realitním trhu. Třikrát se stal Realitním projektem roku (2011, 2012, 2014). Představuje jednu z nejmodernějších forem bydlení pro rodiny s dětmi. Jeho dokončení je plánováno na rok 2020.

Společnost Natland Group zároveň úspěšně investuje ve finanční oblasti, v moderních technologiích a také v segmentu volnočasových aktivit. Vlastní například populární golfový resort na Zbraslavi – Prague City Golf. V této lukrativní oblasti připravuje developerský projekt, který zatím nemá v České republice obdoby. Další projekty chystá i v Praze (Lipenecký park, Praha 5, Sedmikráska, Praha 9 a další).

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti, rezidenční development
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostano, Burza cenných papírů Praha
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů akciíměsíčně
Splatnost odkupů akciído 30/60/90 dní dle objemu odkupovaných investičních akcií
Výstupní poplatek0 % při odkupu po 3 letech, 10 % při odkupu do 3 let
Zdanění výnosů fondu5-19 % ze zisku fondu (dle vývoje skladby portfolia aktiv)
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Depozitářská bankaČeská spořitelna, a.s.
AuditorTPA Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,52 % p.a. (MAX).
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,4 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
  • Profesionální zázemí úspěšné skupiny Natland s dlouholetými zkušenostmi. Zakladatelé fondu mají vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projety.
  • Zaměření investic do developerských projektů umístěných v lokalitách s perspektivou vysokého zhodnocení.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt