SEMPER SICAV, a.s.
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.

majetkové účasti, mince, numizmatika

zaměření aktiv

12,97 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,7058 EUR

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

281 329 520 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

70,58 %

zhodnocení PIA od 1. úpisu za 64 měsíců

Investiční strategie

Podfond NUMIZMATIC investuje prostřednictvím dceřiné společnosti zejména do vzácných mincí a medailí. Alokace portfolia se soustředí do deseti základních kategorií. Jako likvidní složka v portfoliu jsou drženy historické mince, které splňují kritéria na zařazení jako investiční zlato, při prodeji jsou tedy osvobozené od DPH.

Podfond netvoří systematickou sbírku, jeho hlavním kritériem je maximalizace výnosů pro investora při akceptovatelném riziku.

Podfond NUMIZMATIC poskytuje zajištěné úvěry dceřiným společnostem na nákup numismatických sběratelských předmětů a investičního zlata. Dceřiné společnosti pak mohou zajištěné úvěry dále poskytovat sběratelům a investorům.

Investice do vzácných mincí a medailí jsou slabě korelované s ostatními aktivy a málo volatilní. Jejich diversifikační vlastnosti je tak činí vhodnou složkou pro maximalizaci výkonu investorova portfolia a snížení jeho celkové volatility.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti (private equity), mince, numizmatika
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie EUR (NUM PIA EUR)
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíčně
Minimální investice 125 tis. EUR nebo 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 5 %
Investiční horizont 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 12 kalendářních měsíců při odkupu nad 30 mil.,
do 6 kalendářních měsíců při odkupu v hodnotě 10 mil. – 30 mil. Kč,
do 4 kalendářních měsíců v hodnotě do 10 mil. Kč
Výstupní poplatek 15 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu Grant Thornton Audit, a.s.

Proč investovat do fondu

  • Vzácné mince a medaile rostou v příznivých i složitých časech. Jde o anticyklické aktivum.
  • Vzácné mince se mezi alternativními investicemi dlouhodobě umísťují na předních příčkách výkonnosti.
  • Movitý majetek v portfoliu je mezinárodně likvidní. Nespoléháme pouze na domácí trh.
  • Investor má možnost spoluvlastnit exkluzivní kousky s vhodnými investičními charakteristikami, které by pro něho samotného byly těžko dosažitelné. A když, tak ojediněle, ne ve vybalancovaném portfoliu.
  • Možnost investovat spolu s top odborníky v oboru. Jsme v tom s Vámi, víme, co děláme, a děláme to dobře. Podívejte se na naše výsledky.
  • Nulový výstupní poplatek po 3 letech držení investičních akcií.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt