Novinky

18. 1. 2022

Již 8 fondů z portfolia AVANT IS je v TOP 10 žebříčku HN

17. 1. 2022

Spustili jsme bankovní identitu

16. 12. 2021

Oznámení akcionářů TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

Vážení investoři, vážení obchodní partneři, na základě oznámení akcionářů vlastnících zakladatelské akcie ze dne 20. 9. 2021 a na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.12....

24. 11. 2021

Zpráva AKAT za 3.Q 2021

K 30.9.2021 AVANT spravuje a administruje celkový majetek v hodnotě 67 mld. Kč a drží si pozici leadera trhu.V celkovém objemu námi obhospodařovaného a administrovaného majetku...

4. 10. 2021

EnCor Funds SICAV, a.s., EnCor Fixed Income Strategy Podfond přechází pod vlastního obhospodařovatele od 1.10.2021

23. 8. 2021

AVANT IS stvrzuje pozici leadera trhu dle statistiky AKAT ČR za 2.Q 2021

Dle statistik AKAT ČR za 2.Q 2021 potvrzujeme pozici leadra trhu FKI v objemu obhospodařovaného a administrovaného majetku v celkové hodnotě téměř 67 mld. Kč. Více informací...

19. 8. 2021

AVANT investiční společnost děkuje za 15 let vaší důvěry

Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností na českém trhu je AVANT investiční společnost a.s., která k datu 18. srpna...

26. 7. 2021

Člen představenstva a obchodní ředitel Pavel Bříza, pro magazín Estate.

1. 7. 2021

Investiční společnost AVANT má nového klíčového investora, většinový podíl získala finanční skupina RN Solutions, do čela představenstva míří Vladimír Bezděk

23. 6. 2021

Rozhovor s Ing. Martinem Sekotem, členem představenstva a finančním ředitelem AVANT IS.